K A N C E L A R I A      A K T U A L N O Ś C I      Z E S P Ó Ł      Z A K R E S   U S Ł U G      K O N T A K T

K A N C E L A R I A
 
Kancelaria Adwokacka Adam Goliński to doświadczony zespół prawników o wysokich kwalifikacjach, który sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów.

Nasza oferta usług prawniczych jest skierowana zarówno do przedsiębiorców jak i do osób fizycznych. Pozostajemy w stałej współpracy z podmiotami gospodarczymi o randze krajowej i międzynarodowej. Obsługa prawna prowadzona jest w języku polskim i angielskim, a także dzięki współpracującym z nami prawnikom, w języku niemieckim. Oprócz stałych zleceń na bieżąco obsługiwani są klienci poszukujący doraźnej pomocy prawnej. Zwykle stają się oni naszymi stałymi klientami. Naszym celem jest wyręczenie klienta w wykonywaniu rożnego rodzaju czynności prawnych i faktycznych i sprawowanie pieczy nad spełnianiem przez niego wymogów nałożonych przez przepisy prawa. W obszarze praktyki Kancelarii znajduje się również zastępowanie Klienta we wszelkich postępowaniach i sprawach objętych zakresem zlecenia. Ponadto związane z tym doradztwo prawne o charakterze profilaktycznym, a także analizy już zaistniałych problemów prawnych.

Atutami Kancelarii są w szczególności: profesjonalizm, dyspozycyjność i szybkość podejmowanych działań.

W naszej Kancelarii poświęcamy się znajdowaniu nowatorskich, praktycznych rozwiązań dla prawnych problemów naszych klientów. Pracujemy wspólnie z naszymi klientami budując stosunki oparte na szczerości, zaufaniu, otwartość, i poświęceniu w utrzymywaniu najwyższego poziomu usług. Jesteśmy przekonani, że charakter tych stosunków wyróżnia nas od innych kancelarii adwokackich.